Als leidinggevende weet je dat je meer kunt bereiken met je organisatie of team. Er zit meer in, maar je weet niet waar te beginnen. En dus pleeg je steeds losse interventies, het bekende brandjes blussen. Die werken misschien op de korte termijn maar blijken op de lange termijn niet houdbaar. Het kost van iedereen veel energie maar levert uiteindelijk alleen maar frustratie op. En ondertussen worden de problemen groter en complexer.

Ik benader organisaties altijd systemisch en maak daarbij gebruik van een veelheid aan modellen, invalshoeken en ervaringen. Mijn aanpak is samengevat in het 'Organisatie als eenheid' model wat de basis vormt voor mijn aanpak.

 

Om alle aspecten van het model overzichtelijk vast te leggen en te presenteren heb ik een canvas ontwikkeld. Dit canvas geeft je houvast bij het vinden van de onderliggende verbanden en relaties. En het mooie is dat je dit canvas gratis kunt downloaden! 

Dit 'Organisatie als eenheid' model helpt je om alle facetten van de organisatie in samenhang te bekijken en bestaat uit de volgende bouwstenen:

  1. Het dak

  2. De pilaren

  3. Het fundament

​Het dak

Dit zijn de doelstellingen die je wilt bereiken. Het resultaat dat je voor ogen hebt. Dat kan zijn strategische koerswijziging, klanttevredenheid, uitbreiding diensten, groei van de organisatie, etc.

De pilaren

Om je doel te kunnen bereiken zal je dak gestut moeten worden door stevige pilaren. Pilaren die met elkaar in balans staan en de krachten verdelen. In het model kennen we twee pilaren: Strategie en Leiderschap.

  • Strategie is het pad dat je hebt gekozen om je doelstellingen te behalen. In je strategie geef je aan op welke wijze je structuur, mensen en middelen gaat inzetten.

  • Leiderschap is het instrument om je pad te kunnen bewandelen. Dit gaat over de stijl van leiderschap, de vaardigheden en je innerlijke theater. Belangrijk bij de pilaar leiderschap is dat het van toepassing is op alle medewerkers, dus niet alleen het management.

 

De uitdaging is om deze twee pilaren, strategie en leiderschap, met elkaar in balans te brengen, op elkaar af te stemmen. Dat vraagt een integrale benadering van deze onderwerpen. Een combinatie van inzoomen en uitzoomen.

Het fundament

De basis voor succes is vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en in de gemeenschappelijke waarden van de organisatie. Deze dienen bekend en helder te zijn, voor iedereen. Deze geven namelijk houvast en richting in de te maken keuzes.

Wil je meer uitleg over het model en het canvas kan je tegen een sterk gereduceerd tarief de mini expeditie volgen waarin ik je stap voor stap meeneem in het ontdekken van de eenheid in je eigen organisatie!

Ja, mail mij het gratis canvas!

organisatie als eenheid

download hier het gratis canvas!

© 2021 TOF Advies

Alle rechten voorbehouden | Privacy

KvK 69737215 / BTW NL002158669B85