Rock Balancing

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Herstel de balans in je organisatie!

 

EEN SYSTEMISCH PROGRAMMA

In mijn rol als adviseur en agile coach benader ik organisaties altijd systemisch en maak ik daarbij gebruik van een veelheid aan modellen, invalshoeken en ervaringen. Deze aanpak heb ik samengevat in het 'Organisatie in balans' model (© 2021). Dit model helpt je om alle facetten van de organisatie in samenhang te bekijken en bestaat uit de volgende bouwstenen:

 

  1. Het dak

  2. De pijlers

  3. Het fundament

 

DAK

Dit zijn de doelstellingen die je wilt bereiken. Het resultaat dat je voor ogen hebt. Dat kan zijn strategische koerswijziging, klanttevredenheid, uitbreiding diensten, groei van de organisatie, etc.

 

PIJLERS

Om je doel te kunnen bereiken zal je dak gestut moeten worden door stevige pijlers. Pijlers die met elkaar in balans staan en de krachten verdelen. In het model kennen we twee pijlers: Strategie en Leiderschap:

 

  • Strategie is het pad dat je hebt gekozen om je doelstellingen te behalen. In je strategie geef je aan op welke wijze je structuur, mensen en middelen gaat inzetten.

  • Leiderschap is het instrument om je pad te kunnen bewandelen. Dit gaat over de stijl van leiderschap, de vaardigheden en je innerlijk theater (persoonlijk leiderschap). Belangrijk bij de pilaar leiderschap is dat het van toepassing is op alle medewerkers, dus niet alleen het management en directie.

 

De uitdaging is om deze twee pijlers, strategie en leiderschap, met elkaar in balans te brengen, op elkaar af te stemmen. Dat vraagt een integrale benadering van deze onderwerpen. Een combinatie van inzoomen en uitzoomen en je steeds afvragen of ze elkaar versterken of juist verzwakken.

 

FUNDAMENT

De basis van het model zijn cultuur en kernwaarden. Deze dienen bekend en helder te zijn, voor iedereen. Deze geven namelijk houvast en richting in de te maken keuzes.

SAMENHANG

De kern van het model is dat alle genoemde onderdelen met elkaar in balans moeten zijn. De onderdelen kunnen elkaar namelijk onderling versterken of verzwakken. Hier inzicht in hebben helpt je om op de juiste plek de juiste interventies te plegen.

 

Om dit model eenvoudig toe te kunnen passen heb ik een eenvoudig canvas en vragenlijst ontwikkeld wat je helpt om alle onderdelen in te vullen en in samenhang te zien.

Zelf gebruik ik het model voor verschillende doeleinden. Zo helpt het me bij het in kaart brengen van de huidige situatie en de mogelijk oorzaken van problemen. Maar het is ook een handig hulpmiddel om met elkaar de gewenste situatie te schetsen. En als je beide doet heb je gelijk een basis voor de roadmap voor verandering.

Het succes van deze aanpak wordt telkens weer bevestigd door het snelle resultaat, nieuwe inzichten en de positieve feedback van opdrachtgevers.