top of page

Privacy verklaring

TOF Advies B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
TOF Advies B.V.
T.a.v. Mark de Vos

Dorpsstraat 15

5296LT Esch

KvK 90576306

TOF Advies B.V. is te benaderen via de volgende e-mailadressen: mark@tofadvies.nl

Website van TOF Advies B.V. : www.tofadvies.nl 

De persoonsgegevens die TOF Advies B.V. verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam of initialen en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer (IBAN) 

 • Gegevens werkgever

 • Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens sessie, trainingen of workshops door TOF Advies B.V.georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die TOF Advies B.V. verwerkt

TOF Advies B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mark@tofadvies.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Wat houdt TOF Advies B.V. bij, met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het TOF Advies B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzamelen van informatie voor het zo goed mogelijke begeleiden van het coachingtraject.

 • Om je te kunnen bellen, appen of e-mailen, indien dit nodig is.

 • Afhandeling van jouw betaling.

 • Toesturen van aanvullende informatie n.a.v. de sessie ten behoeve van jouw ontwikkeling.

 • Om je uit te nodigen voor workshop en of trainingen.

 • Voor het eventuele verzenden van nieuwsbrieven.

 • Het delen van foto’s of video aan de volgers van het TOF Advies B.V.die tijdens door het TOF Advies B.V.georganiseerde activiteiten (workshop of bijeenkomst) zijn gemaakt, voor het plaatsen in de nieuwsbrieven en onze website.

 • Ontwikkelen van nieuwe workshops, cursussen of trainingen.

 

Hoe bewaart TOF Advies B.V. de persoonsgegevens?

TOF Advies B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard tot 5 jaar na het beëindigen van het coachingtraject, workshop of training. 

Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. 
Het fiscale bewaartermijn waarbij jouw standaardgegevens zijn opgenomen betreft 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gezien er sprake is van een beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk,

toestemming voor hebt gegeven. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

TOF Advies B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Social media buttons

Op de website van TOF Advies B.V. zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. TOF Advies B.V. heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.


De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
TOF Advies B.V. en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij TOF Advies B.V. een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door jouw genoemde organisatie, door te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mark@tofadvies.nl 

TOF Advies B.V. wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij Mark de Vos van TOF Advies B.V. en bij de NOBCO via https://www.nobco.nl/klachtenprocedure

Beveiliging persoonsgegevens 

TOF Advies B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mark de Vos van TOF Advies B.V. via mark@tofadvies.nl

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 24 juni 2023

bottom of page